[website ontwerp] [website maken] [EGH-Home]
[Kinderen]
[Groep 8]
[Tieners]
[Jeugd]
[Huiskringen]
[Interkerkelijk]
[Toegang intern]
[Preken]
[Agenda]
[Contact]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Zendingsprojecten]
[Jaarthema]
[Wij Geloven]
[Missie Visie]
[Doelstellingen]
[Ideale gemeente]
[Organisatie]
[Lidmaatschap]
[Pastoraat en Diaconaat]
[Links EGH]
[Interkerkelijk]
[Links - Persoonlijk]
[EGH Facebook]
[]
[Contact]

Wij bieden ruimte aan andere kerken om op onze site uitnodigingen te plaatsen voor specifieke activiteiten. Stuur een mail naar onze WEBMASTER, of gebruik het reactieformulier.

EGH steunt interkerkelijke samenwerking.

Activiteiten van andere kerken + Interkerkelijke activiteiten

Open Ochtend voor Vrouwen.


Wanneer:      5 maart 2014

Waar:            De Lichtboog, Kruisboog 22, Houten

Thema:         ‘Heb ik alles’

Spreker:         Jeannette Westerkamp


Tijd:                9.15 uur – 11.30 uur

                       Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie.


De Open Ochtend is een initiatief van de Werkgroep Christen Vrouwen Houten.

Zij willen er aan meewerken dat vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar

in gesprek komen over allerlei levens- en geloofsvragen.


Kom en beleef deze ochtend met ons mee!


Er is een boekentafel aanwezig en voor kinderoppas wordt gezorgd.

Voor de gemaakte kosten zullen wij een collecte houden


Voor meer informatie:  Jeanette Sonneveld tel. 030-6351647,

 

De EGH is voorstander van interkerkelijke samenwerking. Daarom verwijzen we graag door naar de websites van andere christelijke kerken en interkerkelijke activiteiten in Houten.

Kerken in Houten